Tips, Råd og Monteringsguide

Under får du noen nyttige tips før montering og vedlikehold av huset ditt fra Polhus. Les gjerne gjennom hele teksten, siden den kan inneholde informasjon man først ikke tenker på. Du kan også laste ned håndboken "Hvordan gjør jeg det?" som vi har lagd for å gjøre arbeidet ditt lettere.

Verdt å tenke på

– Det er viktig å sjekke med kommunen om man trenger byggetillatelse eller ikke, siden det kan være ulike bestemmelser i forskjellige kommuner. 

– Gi nabovarsel før du begynner å bygge.

– Hvordan grunnforholdene er for å planlegge hvilket fundament som passer bygget best.

– Om du trenger ekstra vinduer eller dører.

– Hvor mye isolasjon du skal legge i gulv, tak og vegger, noe som bestemmes av din planlagte bruk av huset.

– Hvordan huset skal varmes opp. Vil den bli brukt til tilfeldige overnattinger, som bod eller vil den komme til å bli en permanent bolig? 

– Kommer vann, strøm og avløp til å være aktuelt?

– Takdekke, isolasjon, strøm, vann og avløp om dette ikke er inkludert i byggesettet.

Kontakt oss gjerne, så sender vi deg en byggekalkyle og gir råd og tips om alle spørsmål du måtte ha.

Kom i gang med monteringen

Følgende verktøy trengs når du monterer huset ditt

– Manual med materialspesifikasjoner

– Én hammer per person

– Skrujern eller elektrisk skrutrekker

– Tommestokk eller målebånd

– Vater (samt øyemål)

– Eventuelt en lang spennreim

– En sag og en gjærkasse for lister 

– Kniv(er) 

Noen råd før monteringen

– Studer manualen nøye før du begynner på arbeidet og oppbevar den i en plastlomme om det regner. En hendig person synes kanskje det høres dumt ut, men ved å studere manualen, bli kjent med de ulike byggetrinnene og faktisk ha manualen for hånden under monteringen reduserer risikoen for menneskelige feil.

– Det er viktig at grunnen er god og helt vannrett. Skulle noen av grunnsteinene være høyere eller lavere enn de andre oppstår det gliper mellom stokkelag og dører, og vinduer fungerer ikke som de skal. Se vedlagt fil for generelle råd om sokler: Generelle råd om sokler.

Når grunnen er lagt begynner du med en vareopptelling av pakken og kontrollerer at samtlige deler er med ifølge materialspesifikasjonene. Nå sorterer du samtlige deler i hauger rundt på byggeplassen, slik at du har samtlige deler for hånden når du trenger dem. Har du tenkt å isolere gulvet må du ikke spikre fast støttebordene som skal bære bjelkelagsrommet under gulvbjelkene før du har spikret sammen fundamentrammen.

Mål gulvkonstruksjonen og forviss deg om at diagonalene i huset er nøyaktig like lange. Finjuster fundamentrammen med tynne trekiler eller masonittbiter, slik at den ligger helt vannrett.

Nå begynner den morsomme fasen

Legg det første omfaret av stokker, som består av halve og hele stokkprofiler. Kontroller diagonalene og spikre fast omfaret i fundamentrammen med lange spikre i hjørnene. Det er best om du forborer eller bruker skruer for å feste det første omfaret. Nå kan du legge på plass gulvet, slik at du har noe å stå på når du setter opp veggene. Det kan være lurt å dekke gulvet med beskyttelsespapp for at det ikke skal bli skittent. Gulvbordene utgjør et rågulv og skal være undergulvet for tepper eller parkettlaminat, men det kan jo være at du nøyer deg med den høvlede oversiden som gulv, til tross for eventuelle kvister og små sprekker.

Nå er det bare å lafte i vei, omfar etter omfar. Slå ned hjørnene ordentlig etter hvert omfar, slik at stokkene sitter tett sammen. Merk at du aldri skal slå direkte på laftehodet, men bruk en bordbit å slå på. Sett bordbiten over medfaret og hamre sammen hjørnet.

Vær nøye med hvilken rekkefølge dører og vinduer skal settes inn. Bygger man for høyt er det vanskelig å få dem til å gli ned i åpningen. Slå sammen sideveggene med jevne mellomrom. slik at de ikke skrår utover ved vinduer og døråpninger.

Når du har kommet deg over dør- og vidusomfaret kan det trenges litt ekstra kraft for å få sammen veggene, slik at den øvre stokken hekter seg inn i det foregående omfaret. Støtt opp veggene fra begge sider eller spenn sammen med en lang spennreim (om du har en tilgjengelig). Merk at det skal være en glipe over vinduer og dører. Det er altså ingen feil, men fungerer som synkerom, siden huset etterhvert synker sammen når stokkene tørker. Fyll glipa med litt isolasjonsull og dekk den med den medfølgende dekklisten. Legg på takstolene etterhvert og spikre dem fast med lange spikre.

Spikre sammen underpanelet på taket og pass på at du slår sammen laftehodene på bordene over hele lengden slik at det ikke blir et trekkspill hvor det siste bordet ikke passer.

Det siste bordet på hver takhalvdel må antagelig sages av på lengda for å få det til å passe med takstolens lengde. Lag et merke i bordet ved takstolenes ender og trekk en strek mellom merkene. Juster dør- og vinduskarmer og få den nedre siden av karmen i vater og fest den i den underliggende stokken. Juster karmens sider til de blir rette og fest i overkant med skrue, slik at du kan justere karmen seinere. Merk at den øvre justeringsskruen med jevne mellomrom skal fjernes for at huset skal få satt seg. Merk også at man alltid kan justere vinduer og dører slik at de åpnes og lukkes uten at du må bruke krefter.

Huset setter seg.

Laftede hus synker sammen noen centimeter når de har fått stått en stund. Dette kommer til dels av at treet tørker og dels fordi det eventuelt ikke har blitt helt slått sammen ved oppsetting. Om det har vært vanskelig å få sammen omfarene på grunn av regn under oppsetting, kan det være godt å vite at veggstokkene tetner til selv når huset har fått stått noen måneder.

Vi tar hensyn til at huset setter seg når vi produserer det og utelater mellomrom eller lager et spor mellom dør-/vinduskarmer og overliggende planke/stokk.

For å dekke dette mellomrommet spikrer du en medfølgende list over glipa. L-lista spikres fast i karmen, ikke i veggen. Isoler ved å legge litt steinull i glipa.


Takdekke

Når du har spikret på underpanelet til taket, bør du umiddelbart dekke taket med et vanntett lag. Blir det ferdigspikrede taket vått, er det en risiko for at takbordene bøyer seg oppover og drar ut spikrene, siden fuktigheten gjør at de sveller. Begynn med underlagspapp og dekk seinere taket med takpapp, shingel eller blikk.

Husk lufting av taket om du tilleggsisolerer. Fukt som kommer innenfra bygget kan forårsake fuktskader i takets trepanel, dersom man ikke sørger for at fukten kan ventileres bort. Ventileringen ordner du ved å bygge inn en ventilert luftespalte mellom varmeisolasjonen og trepanelet. En slik luftespalte bør utstyres med ventiler både ved møne og ved takfoten.

Sett gjerne på takrenner og nedløpsrør for å unngå at regnvannet renner ned utenpå veggene. Takrenner hindrer dessuten at vann fra taket skvetter opp jord og sand og misfarger den nedre delen av huset. Hold taket fritt for større mengder snø.

Om du vil legge torvtak på huset, finner du en prinsippskisse her til høyre. For profesjonell hjelp bør du kontakte en fagperson på området. En av de beste finner du her http://www.torvtak.se.

Overflatebehandling av huset

Umiddelbart etter huset er reist, bør du behandle det med impregnering av noe slag, både utvendig og innvendig. Vær nøye med behandlingen av endeveden. Mange av de problemene som rammer trehus kommer av fukt. Siden fukten mye lettere kommer inn langs med enn tvers over fiberretningen, er det viktig å "tette til" endeveden med grunning (grunningsolje og grunningsmaling).

Velg systemmaling – det gir oftest best beskyttelse til laveste vedlikeholdskostnader. Systemmaling innebærer grunningsoljing, grunningsmaling og to ganger dekkmaling. Velg gjennomprøvde produkter fra en velrenommert produsent. Gulvbjelkene skal behandles med trebeskyttelse før montering. Spør også om råd hos en fargehandler. Folksams malingtester (hvorfra deler av denne teksten er hentet) gir deg en god veiledning. Vi anbefaler at du også rådfører deg med en fargehandler for best mulig resultat.

Ventilasjon:

Ventiler/ventilasjonsrister (inngår ikke i leveransen) må monteres for å unngå fukt- og muggproblem i hus og boder. Monter en ventil/ventilasjonsrist i hver gavl. Viktig: Gjelder alle Polhus' hus, badstuer, boder og lekestuer.

Bruk gjerne stillas og gode verktøy. Sørg for at du ikke risikerer å falle og skade deg selv eller andre. Ikke velg en altfor lys farge. Med en mørk farge synes ikke misfarging så lett, og panelet blir varmere, noe som gjør det tøffere for muggen, siden veggen tørker fortere. Velg de mest miljøvennlige produktene du kan, for å minske miljøbelastningen.

Ikke ha vegetasjon for nære fasaden, siden dette forårsaker et ugunstig mikroklima.

Ikke glem fasaden, men ta en titt på den et par ganger i året, før de små problemene har vokst seg store. Om huset skulle bli angrepet av muggsopp, vasker du bort misfargingen med vaskemiddel med klor eller et spesielt middel for formålet, som du får hos en fargehandler. Vær nøye med lufting av huset. Trehus som står uoppvarmede over vinteren, kan bli angrepet av muggsopp dersom du ikke har sørget for god nok luftsirkulasjon. Installer lufteventiler ved gulv og oppe ved mønet.

Innendørs kan du male veggene med vannoppløselig panellakk. Lakken gjør at veggene ikke trekker til seg skitt og sporer. Tre er en god grobunn for mugg, og kalde og fuktige hus er et favorittilholdssted for muggsopp.

Tilleggsisolere

Isolasjon av vegger gjøres med følgende lag:

Et lag vindpapp festes til veggtømmeret. Så kommer stendere og isolasjon.

Dersom huset skal være varmt hele året er det nå tur for en dampsperre, og sist inn mot rommet kommer innerveggen som kan bestå av panel eller en annen type veggplater. Om huset kun skal brukes nå og da og står uoppvarmet i lengre perioder, trengs ingen dampsperre.

Når man tilleggsisolerer huset sitt må man huske på at huset setter seg og ikke låse veggene med statiske stendere. Man bruker såkalte "glidestendere". Polhus selger Glidebeslag (se bilde til høyre) som gjør monteringen svært enkel. Beslagene leveres med tilhørende skrue og torxbit til skrutrekkeren din.

Fest beslagene med 2 skruer i en av veggstokkene og med en skrue i overkant av stenderen. Du ett glidebeslag per meter stender.

Du kan også lage glidestenderne selv.Skjær inn ett eller flere langsgående spor i stenderen med sirkelsaga (bilde 1)

Sporet skal gå gjennom hele stenderen. Sag slik at sporet er minst 10 cm langt på undersiden (bilde 2).

Fest stenderen ved veggen ved å spikre i det langsgående sporet i overkant (bilde 3)

Husk også å la det være noen centimeters mellomrom mellom stender og tak (bilde 4). Stendere kan spikres fast direkte til det underste omfaret. Om man ikke tar høyde for at huset setter seg vil veggene henge på innerveggsstenderne med den konsekvensen at det oppstår sprekker mellom veggplankene som i sin tur kan føre til at de vrir seg. Det kan bli vanskelig å rette opp feilen i etterhånd.

Hvordan du isolerer taket innenfra kan du se på bildet til høyre. Du kan også legg isolasjon utenfra, og prinsippene med de forskjellige lagene er de samme.

Vindsikring

På utsatte steder, hvor det er risiko for at det regner horisontalt, anbefales det å tilleggsisolere innenfra. I dette tilfellet hindrer vindpappen at vinden kommer inn og trykker vann inn i rommet. Om huset står et sted hvor det er svært utsatt for sterk vind, f.eks. på en ubeskyttet øy i skjærgården eller på fjellet, bør du sikre de øverste veggbordene med vertikale stendere for å forhindre at taket blåser av. Skru fast en stender i hvert hjørne bak laftene, fra øverste veggbord til det underste. Bruk gjerne messingskruer, slik at du med jevne mellomrom (én gang i året) kan åpne det nedre festet på stenderen og justere for synking. Stendere og skruer inngår ikke i våre leveranser ettersom dette sikkerhetstiltaket kun bør utføres om man vet at huset kan utsettes for kraftig vind.

VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED OPPMONTERINGEN AV HUSET DITT, OG VI HÅPER DU VIL FÅ MANGE MORSOMME OG UFORGLEMMELIGE STUNDER I DET. LYKKE TIL!