Artikler

Start / Artikler / Dørjustering – slik justerer du dørene våre

Dørjustering – slik justerer du dørene våre

Manual for justering av dører

Justering av døren ved hjelp av dørhengslet

Noen ganger kan døren bli skjev, noe som gjør at den ikke lukker seg slik den skal. Avhengig av hvor skjevheten oppstår, kan du bruke dørhengslet til å justere døren. 

Justeringen gjøres ved at du løfter døren av hengslene ved å åpne døren og løfte av dørbladet. Deretter kan du skru beslagene på dørhengslet inn eller ut, både på selve dørbladet og på dørkarmen. På denne måten kan du prøve deg frem ved å løfte dørbladet av og på noen ganger mens du justerer beslagene på dørhengslene. 


Eksempel

Hvis døren er skjev helt øverst på dørbladets forkant

Løft av dørbladet. Skru inn dørhengslet som sitter øverst på dørbladet med to omdreininger. Skru ut dørhengslet nederst på dørbladet med to omdreininger. La dørhengslet i midten være som det er. Løft dørbladet tilbake på dørkarmen og se om det hjalp. 

Hvis det oppstår en glippe nederst på dørens forkant, slik at den blir ujevn når den lukkes. 

Løft av dørbladet. Skru ut dørhengslet øverst på dørkarmen med to omdreininger. Skru inn dørhengslet nederst på dørkarmen med to omdreininger. La dørhengslet i midten være som det er. Løft dørbladet tilbake på dørkarmen og se om det hjalp.


Justering av døren ved hjelp av dørhengslet: 

Hvis låsen på badstuedøren ikke låser seg skikkelig, slik at døren åpner seg eller beveger seg til tross for at den er stengt, kan dette enkelt justeres

Ved å skru skruene som sitter under rullelåsen inn eller ut, kan du justere hvor langt ut rullelåsen på dørbladet skal være. Prøv deg frem ved å skru noen omdreininger om gangen.