Delbetaling

Svea Ekonomi AB tilbyr deg, etter godkjent kredittvurdering som skjer etter du har fylt ut personopplysningene i kassa, en kontokredittavtale på de vilkårene som fremgår av de generelle vilkårene vedlagt kontoavtalen.

Vilkår for å dele opp betalingen 

Svea Ekonomi AB tilbyr deg, etter godkjent kredittvurdering som skjer etter at du har fylt ut personopplysningene i kassa, en kontokredittavtale på de vilkårene som framgår av de generelle vilkårene til vedlagt kontoavtale. For å bevilges kontokreditt kreves det at du skriver under avtalen Svea sender deg og sender det til Svea innen 8 dager. Om du ikke gjør det, er kontoavtalen ikke inngått, og du må derfor betale hele beløpet på en gang, i følge den fakturaen Svea sender deg i neste måned. Svea vil også legge til renter på fakturaen (ifølge gjellende prisliste) for tiden mellom leveransen og fakturaens forfallsdato.  

En kontoavtale innebærer at du får en kreditt som du kan bruke til innkjøp fra Sveas tilknyttede leverandører. Hver gang du betaler til Svea, kan du disponere det tilsvarende i kreditt, som du bruker til andre innkjøp i den perioden kontokredittavtalen gjelder. Kredittilbudet gjelder det beløpet som angis i kontoavtalen. 

Vi tilbyr følgende delbetalingsvarianter:  

– 3 måneder etableringsgebyr 195,– + administrasjonsgebyr 35,– Totalt 300,– 

– 6 måneder etableringsgebyr 295,– + administrasjonsgebyr 35,– Totalt 505,– 

– 12 måneder etableringsgebyr 395,– + administrasjonsgebyr 35,– Totalt 815,– 

– 24 måneder etableringsgebyr 395,– + administrasjonsgebyr 35,– Totalt 1235,– 

– 120 måneder etableringsgebyr 495,– + administrasjonsgebyr 29,– Totalt 3975,–  

Kredittiden velger du ved å krysse av det alternativet som passer deg best. du forplikter deg til å betale tilbake hele kredittbeløpet innen kredittperioden er omme. Det innebærer at du hver måned må betale minst den summen som framgår av det alternativet du har valgt. Selvfølgelig kan du betale mer eller betale hele kredittbeløpet på en gang uten at dette koster noe ekstra. 

Om du vil benytte kontokreditten i kredittiden til andre kjøp vil – for at kreditten skal være sluttbetalt i løpet av den avtalte kredittiden – den laveste månedsinnbetalingen bli høyere. Jo kortere gjenværende kredittid, desto høyere laveste månedsinnbetaling. Om du ønsker å fortsette med den samme laveste månedsinnbetalingen, kan du kontakte Svea på telefon 08 - 735 29 69 og søke om forlenget kredittid. Av datatekniske grunner vil Svea, om du benytter kontokreditten til flere innkjøp, inntil videre fakturere deg separat for du ulike innkjøpene. Selvfølgelig slipper du i så fall å betale mer enn ett administrasjonsgebyr per måned. 

Om du ikke spesifikt meddeler Svea, vil Svea, for din regning, betale kjøpet ditt hos Polhus.se.  

Har du spørsmål kan du ringe 08 - 735 29 69 for nærmere informasjon. Les mer om de generelle vilkårene her.