Artikler

Start / Artikler / Bygge og isolere badstue

Bygge og isolere badstue

Bygge badstue

Det er ikke så veldig komplisert å bygge og isolere en badstue, men det finnes noen ting man bør tenke på for å få et perfekt resultat.

Isolere

Det første steget er badstueisolering. Det kan føles uviktig med isolering ettersom rommet er lite og bare varmes opp sporadisk, og da til så høy temperatur at noen millimeter med isolasjonsmaterialer ikke spiller noen særlig rolle. Likevel lønner det seg å ikke slurve med isoleringen. Da går det raskere å få opp varmen, og dessuten kommer temperaturen lettere til å holde seg på et jevnt og behagelig nivå.

Sett opp 45–70 mm isolasjonsmateriale i både vegger og tak. Gjerne mineralull som er ubrennbar, holder formen og er lett å jobbe med. På ytterveggene skal det være minst 30 mm luftspalte mellom badstuen og ytterveggen. Det samme gjelder for taket.

Velg panel

Ulike treslag har forskjellige egenskaper. I tillegg til ulik farge, har de forskjellig evne til å trekke til seg varme, noe man vil unngå. Rommet skal være varmt, ikke veggene. For benkene vil man dessuten ha et kvistfritt materiale som er behagelig å sitte på, som or eller osp, men det er ikke noe problem å blande materialer i badstuen slik at man for eksempel har et treslag i vegger, et annet i taket og et tredje å sitte på.

Badstuedør

En badstuedør skal av sikkerhetsgrunner alltid åpnes utover ettersom fuktigheten kan få den til å svelle og det er lettere å åpne den utover enn innover i rommet. Dessuten skal den helst sitte på samme vegg som badstueovnen for optimal luftsirkulasjon.

Ventiler

Det kan virker som feil taktikk å ventilere ut luften i en badstue. Man vil jo først og fremst varme den opp til en ordentlig høy temperatur, men for å få det varmt i badstuen må luften få bevege på seg.

Ventilen for tilluft plasseres langt ned så nære badstueovnen som mulig. Ventilen for utluft skal sitte høyt oppe på veggen eller i taket på motsatt side, altså i maksimal avstand fra tilluftsventilen. Ventilene skal være like store og munne ut i samme rom for at ventilasjonen skal bli best mulig.

Badstueinnredning

Det finnes fantastisk mye badstueinnredning man kan kjøpe. Benker, termometre, ribber, øser, børster, hengere, stoler og dekorasjoner, men en god regel er å la innredningen være ganske ren og praktisk.

Plasser benkene på en slik måte at dere ikke trenger å klatre over hverandre når dere skal inn og ut, og hold utsmykningen på et minimum.

Hvis det oppstår noen spørsmål eller problemer i løpet av arbeidet, er du alltid velkommen til å ta kontakt med våre byggeksperter som hjelper deg i gang igjen.