/ Mikrohus / Mikrohus med hems

Mikrohus med hems

Våre mikrohus er på opptil 25 kvadratmeter og har en maksimal høyde på fire meter fra bakken opp til mønet. Våre mikrohus med hems utnytter plassen på en svært god måte.

Et loft med litt lavere takhøyde i overetasjen gjør at underetasjen kan brukes til daglige aktiviteter som kjøkken, all

Les mer