/ Mikrohus / Mikrohus funkis

Mikrohus funkis

Moderne mikrohus i funkisstil vil heve standarden på selv den mest eksklusive villatomten. De kan betraktes som lyse enetasjesvillaer på 25 kvadratmeter eller mindre. Dette er trekonstruksjoner som fungerer både som frittstående boliger og som utvidelser av din egen villa. Et mikrohus kan være et

Les mer