Badstuventilasjon

Ventilasjonen i badstuen er viktig. Man skulle kunne tro at det er raskest å varme opp et rom om det er så tett så mulig, slik at den oppvarmede luften ikke siver ut. Men for å få badstuen i gang raskest mulig må man kunne lede ut den kalde luften og tillate at den sirkulerer, slik at luften varmes opp til riktig temperatur uten at oksygenet brukes opp i badstuen.

Derfor trenger man ventiler, med eller uten reguleringsinnstillinger, for å selv kunne styre luftstrømmen. De kan gjerne være av tre, siden ventilasjonen ikke bare skal være funksjonell – men stilig også.

Les mer